Speciální rozvojové programy pro management


Klikněte pro zvětšení

Dovolte, abychom Vás seznámili s nabídkou našich speciálních rozvojových programů i standardních seminářů, určených pro řízení společností:

Řízení změn – správa společností

 • Prodej jako klíč k úspěchu
 • Systémy prodeje (ceny a slevy, zákazníci, matice prodeje)
 • Bussines plán - bod zvratu
 • Hodnocení vývoje společnosti
 • Řízení lidí
 • Emoce
 • Zavádění managementu kvality a EMS dle ISO standardů
 • Statutární orgány a.s. a s.r.o. - odpovědnosti

Na tento kurs navazují speciální programy na vybraná témata:

Hodnocení vývoje podniku metodou neprůstřelného trojúhelníku

 • Proč a kdy hodnotit vývoj
 • Standardní hodnocení vývoje podniku
 • Controlling
 • Amoeba Management System
 • Kritéria neprůstřelného trojúhelníku a jejich nastavení
 • Řízení pohledávek
 • Účel metody
 • Rozbor a oponentura výsledků

Program zahrnuje nový pohled na hodnocení vývoje podniku jednoduchou exaktní metodou. Metoda slouží pro ověření a oponenturu závěrů standardních způsobů hodnocení.

Zavádění ISO standardů

 • Tři úrovně řízení kvality
 • Kvalita a jakost
 • Standardy ISO 9001
 • Standardy ISO 14001
 • Proč ano
 • Jak vybrat certifikační agenturu
 • Jak vybrat konzultanta
 • Jak zpracovat dokumentaci, připravit a uvést ji do života
 • Kdy bude zavedení ISO standardů skutečným přínosem

Program je určen pro managementy podniků, kde se připravuje zavedení ISO standardů, nebo s určitou modifikací pro podniky, kde jsou ISO standardy již zaváděny nebo čerstvě zavedeny. Je to návod, jak celý proces zvládnout relativně jednoduše, efektivně a hlavně úspěšně.

Ochrana průmyslových práv, inovace a život výrobku

 • Ochranná známka
 • Průmyslový vzor
 • Užitný vzor a Patent
 • Návrh na nový výrobek
 • Vznik a vývoj výrobku
 • Uvedení výrobku na trh
 • Sledování úspěšnosti výrobku
 • Inovace
 • Stažení výrobku z trhu

Tento program zahrnuje popis, resp. rámcový návod, jak řídit inovační proces.

Délka trvání a cena

Všechny výše uvedené programy nebo semináře mohou být pořádány jako jednodenní nebo dvoudenní. Vše záleží na Vašem přání a Vašich očekáváních. Optimalizaci rozsahu a témat provedeme po vzájemné dohodě k Vaší plné spokojenosti.

Cena za jednotlivé programy se pohybuje již od 15.000,- Kč bez DPH. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni flexibilně akceptovat Vaše přání.