Standardní semináře a vzdělávací kursy pro oblast prodeje a logistiky


Klikněte pro zvětšení

Dovolte, abychom Vás seznámili s nabídkou našich speciálních rozvojových programů i standardních seminářů, určených pro oblast prodejních dovedností a řízení prodeje:

Základní kurs pro obchodní zástupce a pracovníky prodeje

maximální počet účastníků: 15

 • Jak získat pozitivní myšlení
 • Devatero "dobrých" rad jak být neúspěšný
 • Jak telefonovat
 • Kdo zkazil obchod ?
 • Znalost zákazníka a trhu
 • Orientace na zákazníka
 • Plán obchodní návštěvy

Standardní kurs pro obchodní zástupce a pracovníky prodeje

maximální počet účastníků: 15

 • Opakování pravidel osvojených v předcházejícím kursu (kursech)
 • Plán obchodní návštěvy - prezentace
 • Cenový a slevový systém
 • Nový nebo opakovaný prodej - prodejní matice
 • Klíčoví zákazníci
 • Systém práce se zákazníky, permanentní ošetření zákazníka
 • Podpora prodeje a prodejního týmu, administrativa prodeje

Logistika skladů – kurs pro management a pracovníky skladů

maximální počet účastníků: 15

 • Sklady a skladování
 • Manipulačí systémy
 • Manipulační jednotky
 • Optimalizace skladů
 • Organizace a informační toky
 • BOZP při manipulaci a skladování

Řízení prodeje (systému prodeje) – kurs pro management

maximální počet účastníků: 12

 • Devatero "dobrých" rad jak být neúspěšný
 • Nový nebo opakovaný prodej - prodejní matice
 • Řízení prodeje klíčovým zákazníkům - orientace na zákazníka
 • Cenový, slevový a inkasní systém
 • Práce s lidmi, výběr týmu a jeho přednosti, jak nepotlačit individuality
 • Systém práce se zákazníky, permanentní ošetření zákazníka
 • Podpora prodeje a prodejního týmu, administrativa prodeje
 • Řízení pohledávek

Délka trvání a cena

Všechny výše uvedené programy nebo semináře mohou být pořádány jako jednodenní nebo dvoudenní. Vše záleží na Vašem přání a Vašich očekáváních. Optimalizaci rozsahu a témat provedeme po vzájemné dohodě k Vaší plné spokojenosti.

Cena za jednotlivé programy se pohybuje již od 8.000,- Kč bez DPH. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni flexibilně akceptovat Vaše přání.